ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.

Αρχεία για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.» Αίτηση Περίληψη Τεύχος δημοπράτησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΟΜΕΝΙΚΟ

Αρχεία για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρών και συναφών εργασιών στα δ.δ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.» Αίτηση Περίληψη Τεύχος δημοπράτησης

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Αρχεία για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ» 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ 3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 7.ΕΣΥ 8.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.ΣΑΥ 10.ΦΑΥ 11.ΕΑΑΔΗΣΥ – ΤΕΥΔ 12.ΥΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Αμουρίου

Αρχεία για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στο Τ.Κ. Αμουρίου» 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 6.ΕΣΥ 8.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 9.1.ΣΑΥ 9.2.ΦΑΥ 10.1.ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ 10.2.ΣΧΕΔΙΟ ΟΨΕΙΣ 11.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13.ΕΑΑΔΗΣΥ – ΤΕΥΔ 14.ΥΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων-σύνδεση με κεντρικό αγωγό στην Δ.Κ. Κρανέας (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Αρχεία για την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων και σύνδεση με κεντρικό αγωγό στην Δ.Κ. Κρανέας (επαναπροκήρυξη)» 1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2.ΕΣΥ 3.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4α ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 4β ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 4γ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 8.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ 9.ΣΑΥ 10.ΦΑΥ 11.ΕΑΑΔΗΣΥ –