Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ελασσόνας) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80. Έδρα της επιχείρησης είναι ο οικισμός Ελασσόνας του ομώνυμου Δήμου, ενώ περιοχή αρμοδιότητάς της είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ελασσόνας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του οποίου είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της επιχείρησης.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτηκατασκευήσυντήρησηεκμετάλλευσηδιοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. παρέχει σε περίπου 37.264 πελάτες ικανή ποσότητα πόσιμου νερού, μέσω της εκμετάλλευσης πηγών και γεωτρήσεων, αλλά πάνω από όλα παρέχει καθαρό και ποιοτικό νερό, μέσω των συχνών ποιοτικών ελέγχων που διενεργούνται σε πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 9001:2000 εργαστήριο.
Επίσης διαχειρίζεται, συντηρεί και επεκτείνει το αποχετευτικό δίκτυο μήκους άνω των 35km (27km αποχέτευση υγρών αποβλήτων, 8km αποχέτευση ομβρίων), καθώς και τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σήμερα η ΔΕΥΑΕΛ εκτός των προαναφερθέντων, συμμετέχει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, συμβάλλοντας ενεργά στην μείωση της ανεργίας, στην προώθηση της απασχόλησης και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Επιδρά έτσι θετικά στην τοπική κοινωνία και μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία.