Στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει σήμερα στα δημοτικά διαμερίσματα Ελασσόνας, Γαλανόβρυσης – Στεφανοβούνου, Λιβαδίου και Κρανιάς, ενώ στο Δ.Δ. Δρυμού έχει κατασκευαστεί παντορροϊκό δίκτυο σε ένα τμήμα του οικισμού.

Ελασσόνα

Το Δ.Δ. Ελασσόνας έχει σχετικά καινούργιο αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και επεκτείνεται συνεχώς, καθώς κατασκευάζονται νέες οικοδομές. Είναι χωριστικό, με συνολικό μήκος πάνω από 35000 μέτρα, ενώ μελετήθηκε και σχεδιάστηκε με χρονικό ορίζοντα 40ετίας (έτος 1990 – 2030) για την εξυπηρέτηση 18200 κατοίκων.

Το δίκτυο ομβρίων υδάτων έχει μήκος που ξεπερνά τα 8000 μέτρα. Αποτελείται από αγωγούς διαφόρων διαμέτρων, ενώ το υλικό κατασκευής τους είναι από σκυρόδεμα. Η διοχέτευση του βρόχινου νερού γίνεται στο ποτάμι της πόλης.

Το δίκτυο υγρών αστικών αποβλήτων έχει μήκος που ξεπερνά τα 27000 μέτρα. Αποτελείται από αγωγούς διαφόρων διαμέτρων, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι, ως επί το πλείστον από PVC και σε πολύ μικρό ποσοστό από χάλυβα. Οι χαλύβδινοι αγωγοί είναι τοποθετειμένοι στα τρια (3) αντλιοστάσια ακαθάρτων του δικτύου και συγκεκριμμένα στα τμήματα ανύψωσης των λυμάτων, τα οποία λειτουργούν υπό πίεση. Πρέπει να αναφερθεί, ότι η ανάγκη ύπαρξης των αντλιοστασίων απορρέει από την τοπογραφία και τις υψομετρικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της πόλης, με αποτέλεσμα την χρήση τεχνητών μέσων ανύψωσης μέρους της ποσότητας των λυμάτων, ώστε αυτά στην συνέχεια να φθάσουν στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων μέσω της βαρύτητας και από εκεί, μετά από κατάλληλη επεξεργασία διαύγασης, να παροχετευθούν τελικά στο ποτάμι της πόλης.

Το δίκτυο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις,  με προϋπολογισμό, σύμφωνα με την μελέτη, 1.430.000.000 δρχ. με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά 80%. Ανάδοχος εταιρία, μετά από δημόσιο διαγωνισμό, αναδείχθηκε η κοινοπραξία ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ. Η Α΄ Φάση δημοπρατήθηκε στις 6/12/1999 και η σύμβαση του έργου, ύψους 1.208.817.889 δρχ. υπογράφθηκε στις 17/5/2000. Στις 28/12/2000 υπογράφθηκε νέα σύμβαση ύψους 634.629.392 δρχ. η οποία αφορούσε την Β΄ Φάση του έργου, με κατασκευάστρια εταιρία την ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου άρχισαν να γίνονται οι πρώτες συνδέσεις πελατών με το αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 1303 συνδέσεις, ενώ έχουν κατατεθεί άλλες 325 αιτήσεις για σύνδεση, οι οποίες ικανοποιούνται από τα συνεργία της επιχείρησης. Πρέπει να αναφερθεί, πως σύμφωνα με άρθρο 4 του κανονισμού αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. όλα τα υφιστάμενα και νέα κτίριαείναι υποχρεωτικό να συνδεθούν με το δίκτυο. Η απαραίτητη διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά στο μενού «Διαδικασία σύνδεσης«, ενώ το κόστος στο αριστερό μενού «Τιμοκατάλογος«.

Γαλανόβρυση – Στεφανόβουνο

Τα Δ.Δ. Γαλανόβρυσης – Στεφανοβούνου έχουν καινούργιο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αστικών υγρών αποβλήτων.

Το 2006 προκηρύχθηκε το έργο Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Δ.Δ. Στεφανοβούνου – Γαλανόβρυσης, το οποίο περιελάμβανε την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων, αστικών υγρών αποβλήτων και την διασύνδεση του δικτύου υγρών αποβλήτων με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελασσόνας.

Το έργο αποπερατώθηκε, παραλήφθηκε και προχωρά η σύνδεση των οικοδομών με το δίκτυο.